Slå Hänvisningsrubriker På eller Av i Firefox

När du besöker en webbserver med Mozilla Firefox kan den begära "referrer" som talar om den server där besökaren kommer ifrån. Om du inte vill att den här informationen ska delas kan du aktivera eller avaktivera hänvisningsreferensen med denna tweak.

  1. Öppna Firefox och skriv " om: config " i adressfältet och tryck på " Enter ".
  2. Om du får en varning, välj " Jag accepterar risken!
  3. Hitta posten som säger " network.http.sendRefererHeader " och dubbelklicka på den.
  4. Ställ in posten på ett av följande enligt önskemål:
    • 0 - Inaktivera referrer.
    • 1 - Skicka refererhuvudet när du klickar på en länk och ange document.referrer för följande sida.
    • 2 - Skicka refererhuvudet när du klickar på en länk eller laddar en bild.