Skicka röstbrevlåda från Outlook 2016

Du kan skicka ut ett e-postmeddelande för att tillåta mottagare att rösta från röstsaken i Microsoft Outlook 2016.

Obs! Den här funktionen fungerar bara för mottagare som använder Microsoft Outlook för Windows som deras e-postklient.

  1. Starta ett nytt meddelande och välj " Alternativ ".
  2. Välj " Använd röstknappar ".
  3. Välj de röstknappar du vill använda. Använd " Custom ... " om du vill skriva egna alternativ.

    4. Om du har valt alternativet " Anpassad ... " visas dialogrutan " Meddelandealternativ ". Skriv de alternativ du vill ha i fältet Använd röstknappar . Separera dina alternativ med en semikolon (;). Välj " Stäng " när du är klar.

Nu är du redo att skriva och skicka e-postmeddelandet. När mottagaren öppnar meddelandet i Microsoft Outlook visas det en " Rösta " -knapp på den övre ribban.