Samsung Galaxy Tab: Aktivera / inaktivera skärmorienteringslås

Samsung Galaxy Tab flipar skärmens orientering till landskap eller porträtt baserat på hur du håller enheten. Om du flyttar mycket och inte vill att skärmorienteringen ändras kan du aktivera den här inställningen.

Nyare enheter

  1. Dra ner anmälningsfältet längst upp på skärmen.
  2. Välj alternativet " Skärmrotation " för att växla på eller av.

Om du inte ser alternativet "Skärmrotation" kan du behöva svepa markeringarna till vänster eller välja redigeringsknappen längst upp till höger för att lägga till knappen.

Vissa enheter kan ha alternativet under " Inställningar "> " Display "> " Skärmrotation ".

Äldre enheter

  1. Från en startskärm trycker du på och håller meddelandebaret längst upp på skärmen.
  2. Fortsätt hålla baren och skjut ner den.
  3. Nu kan du trycka på " Orienteringslås ". När den är aktiverad (grön indikator tänd) skärs skärmen i den position du har den. När den är inaktiverad kommer skärmen att vända mellan stående och liggande vyer.