Samsung Galaxy Tab 4: Steg för hård återställning

En hård återställning återställer Samsung Galaxy Tab 4 tillbaka till fabriksinställningarna. Du skulle utföra dessa steg om du vill att enheten är beredd att sälja eller återvända till affären, men det kan också vara svårt att återställa om det finns problem med enheten som du inte kan lösa med någon annan metod.

Metod 1: Från start

  1. Med enheten av, tryck och håll ner knapparna " Volym upp ", " Hem " och " Ström ".
  2. Släpp knapparna när du ser återställningsskärmen och Samsung-logotypen.
  3. Använd volymknapparna för att navigera i menyn och välj " Torka data / fabriksåterställning ". Tryck på " Hem " för att välja det markerade valet.
  4. På nästa skärm trycker du på " Volym upp " för att fortsätta.

Metod 2: Från programvarumenyer

  1. När enheten startat öppnar du " Apps "> " Settings ".
  2. Välj fliken " Allmänt ".
  3. Välj " Säkerhetskopiera och återställ "
  4. Tryck på " Återställ fabriksdata ".
  5. Markera alternativet " Format SD Card " om så önskas. Det här alternativet raderar data på SD-kortdata som dina foton och musik.
  6. Tryck på " Återställ enhet ".

Galaxy Tab 4 ska sedan gå igenom hårdåterställningsprocessen.