Ring Doorbell: Hur hårdåterställning

Om du har problem med din Ring Doorbell, kanske du vill göra en fabriks hård återställning på enheten. Så här är det gjort.

  1. Hitta den orange knappen som ligger fysiskt på baksidan av dörrklockan.
  2. Håll den orange knappen intryckt i mer än 15 sekunder.
  3. Släpp knappen efter 15 sekunder. Lampan på dörrklockans framsida ska blinka några gånger och indikerar att enheten återställs.
  4. Låt enheten slutföra återställningen i ca 5 minuter, och den hårda återställningen ska fyllas i.