Fjärrskrivbord: Fix Error "Windows kan inte logga in dig eftersom din profil inte kan laddas"

När du ansluter till en dator via fjärrskrivbord i Microsoft Windows Server kan du få ett fel som säger:

"Windows kan inte logga in dig eftersom din profil inte kan laddas. Kontrollera att du är ansluten till nätverket eller att ditt nätverk fungerar korrekt. Om problemet kvarstår kontaktar du nätverksadministratören. "

Detta händer vanligtvis eftersom datorn som du försöker logga in har för många användare anslutna. En eller flera av dem kommer att behöva logga ut.

Alternativ 1 - Logga ut användaren från Aktivitetshanteraren

Om det inte är möjligt att logga ut någon, kan det hända att du kan koppla bort lediga användarsessioner med hjälp av dessa steg:

  1. Medan du är aktivt inloggad på servern, hämtar du Windows Task Manager genom att högerklicka på ett tomt område på aktivitetsfältet och välja " Task Manager ".
  2. Se till att du har " Mer detaljer " expanderat och välj sedan fliken " Användare ".
  3. Om " Status " visas som " Inaktiv " för en användare kan du välja användaren och välj sedan " Koppla bort ". Du kan behöva fråga någon med administratörsrättigheter för att logga in på datorn och koppla bort lediga användare.

Alternativ 2 - Logga användaren av avlägset

Ett annat alternativ skulle vara att använda kommandot " logoff " för att fjärrlogga användarna ur systemet. Till exempel kommer följande kommando att fjärrlogga sessionen "TEST01" ur servern med ett datornamn på "SERVER01":

logoff TEST01 /server:SERVER01