Moto G5: Hur man använder Apps i Split Screen

Visa 2 appar på en gång genom att använda appar i flerskärmsläge på Moto G5 Plus-smarttelefonen med hjälp av dessa steg.

Alternativ 1

  1. Öppna ett av de appar som du vill använda i flerskärmsläge.
  2. tryck på

    knappen längst ned på skärmen för att få upp listan över appar som körs.
  3. Bläddra till appen du vill använda, dra sedan den till toppen av skärmen.
  4. Ta upp den andra appen du vill använda samtidigt i den nedre delen.

Alternativ 2

  1. Medan du är i en app trycker du på och håller ned

    knapp.
  2. Ta upp den andra appen du vill använda samtidigt i den nedre delen.

Avslutande split-skärmsläge

Tryck och håll ner

knappen medan du använder appar på delad skärm.