MacOS Sierra: Så här reparerar du behörigheter

Om behörigheterna på ditt MacOS Sierra-system verkar brutna, kommer operativsystemet med ett verktyg du kan använda för att reparera behörigheterna. Så här är det gjort.

För de som känner till alternativet "Reparationsdiskbehörigheter" som brukade vara placerade under "Verktyg"> "Diskverktyg"> "Första hjälpen" i äldre versioner av MacOS kanske du märker att det här alternativet är borta i MacOS Sierra. I stället måste du utföra dessa steg i Terminal.

  1. Från Finder, välj " Go " -menyn och välj sedan " Utilities ".
  2. Öppna " Terminal ".
  3. Skriv följande kommando och tryck sedan på " Enter ":

    diskutil resetUserPermissions / `id -u`

Vissa användare kan behöva köra kommandot med "sudo" framför det:

sudo diskutil resetUserPermissions / `id -u`

Systemet ska sedan verifiera och reparera behörigheter.