LG G4: Hur Mjuk & Hård Återställ

Om din LG G4-smartphone inte svarar eller är frusen, kan du behöva välja en mjuk eller hård återställning. Så här är det gjort.

Mjuk omstart

Om din G4 fungerar felaktigt och inte svarar på knackar eller knappar, försök en mjukåterställning. En mjuk återställning raderar inte data från enheten.

  • Tryck och håll ner " Power " knappen på baksidan av enheten i 10 sekunder.

Hård återställning

En hård återställning raderar data och inställningar från enheten och ställer in G4 till fabriksinställningarna. Det finns två sätt att utföra en hård återställning.

1. Från Inställningar

  • Välj " Apps "> " Inställningar "> " Backup & reset "> " Återställ fabriksdata "> " Återställ telefon "> " Ta bort alla "> " OK "

2. Från start

  1. När G4 är avstängd, tryck och håll ner " Power " och " Volume Down " tills " System Recovery " -skärmen visas.
  2. Använd volymknapparna för att växla till " Fabriksdataåterställning ".
  3. Tryck på " Power " för att göra valet.
  4. Välj " Ja ".

Enheten bör sedan återställas och den hårda återställningen är klar.