Kindle & Kindle Paperwhite: Hitta MAC-adress

Du kan behöva ta reda på vad Wi-Fi MAC-adressen är för din Amazon Kindle så att du kan ansluta till ett trådlöst nätverk som implementerar MAC-adressfiltrering. Så här hittar du det.

  1. Från startskärmen trycker du på " Meny "

    .
  2. Välj " Inställningar ".
  3. Välj " Meny "

    knappen igen.
  4. " Wi-Fi MAC-adress " ligger längst ner på skärmen i avsnittet " Enhetsinfo ".

Obs! Om det här fältet visar " MAC-adress ej tillgänglig " kan du behöva ansluta till ett Wi-Fi-nätverk för att kunna se det.