Kindle Fire: Aktivera eller inaktivera skärmrotation

Ibland roterar skärmen på Amazon Kindle Fire irriterande när du försöker läsa. Lyckligtvis kan du låsa skärmen på plats och inaktivera skärmens rotation.

Nyare Modeller

Alternativ 1

  1. På Kindle Fire HD och HDX-modellerna, gå till snabbmenyn på startskärmen genom att skjuta ner fältet längst upp på skärmen. På den ursprungliga elden, tryck på kugghjulet i det övre högra hörnet på skärmen.
  2. På nyare modeller som HD8 och HD10, välj alternativet " Auto-Rotate " för att växla inställningen efter önskemål.

Alternativ 2

Öppna " Inställningar "> " Display "> " När enheten roteras ", välj sedan önskad inställning:

  1. Rotera innehållet på skärmen
  2. Håll dig i nuvarande riktning

Äldre modeller

  1. På äldre modeller trycker du på alternativet " Låst " / " Olåst " för att växla inställningen. När det står " Unlocked ", är skärmrotation aktiverad.

    När det står " Låst " är skärmrotation inaktiverad.

FAQ

Varför kommer inte min Kindle Fire-skärm att rotera alls?

Om du använder ett fall, se till att det inte är problemet. Många fall på Kindle Fire orsakar att rotationssensorn inte fungerar ordentligt.