iTunes 12: Kopiera musikfiler mellan datorer med hemdelning

Kopiera enkelt musik från ditt Apple iTunes-musikbibliotek mellan datorer genom att aktivera funktionen Hemdelning med hjälp av denna handledning.

Obs! Denna handledning riktar sig mot iTunes version 12.9.

>> Utför dessa steg på alla datorer du vill dela med dig av musik med. <<

  1. Se till att den senaste versionen av iTunes är installerad på båda datorerna.
  2. Välj " File "> " Home Sharing "> " Slå på Home Sharing ".

  3. Om du uppmanas till användarnamn och lösenord anger du ditt Apple Store-referensnummer.
  4. Upprepa steg 1 och 2 för andra datorer du vill dela musik mellan. Kontrollera att alla datorer är anslutna till samma nätverk.
  5. Klicka på " Redigera "> " Inställningar ".
  6. Välj fliken " Dela ".
  7. Markera " Dela mitt bibliotek på mitt lokala nätverk " för att dela hela biblioteket. Eventuellt kan du välja "Dela ut spellistor " och kontrollera enskilda spellistor om du vill begränsa delningen. Du kan också kräva ett lösenord för åtkomst till biblioteket tillåter spelantal att uppdateras genom delning.

  8. Välj rullgardinsmenyn i övre vänstra hörnet av iTunes-fönstret och välj sedan det musikbibliotek du vill ha åtkomst till.

  9. Kopiera vilken musik som helst från ett gemensamt bibliotek genom att dra det till vänster. Ett sidofält visas när du drar, där du kan släppa det i ditt lokala bibliotek.