iPod Nano: Gör Song Repeat

Gillar du en sång så mycket att du vill att din Apple iPod Nano ska spela den om och om igen? Så här gör du en sångrepetition på din iPod Nano.

Nya pekskärmsmodeller

  1. Från skärmen "Nu spelar" trycker du på albumkonsten en gång.
  2. Kontroller kommer att visas. Du kan svepa åt vänster eller höger mellan skärmarna för att visa eller dölja alternativen Repeat and Shuffle.
  3. Tryck på ikonen med pilar i en cirkel för att växla "Repeat" till på och upprepa alla låtar i den aktuella listan.

    Tryck på det igen för att visa "1" på ikonen, om du vill ange samma låtrepetition.


Äldre modeller med ett hjul

  1. När du spelar låten, gå tillbaka till huvudmenyn (första) .
  2. Välj " Inställningar ".
  3. Välj " Repeat ".
  4. Ställ den på " En ".

Det kommer nu att ställa in din sång för att upprepa tills du går tillbaka till " Inställningar "> " Repetera " och ändra alternativet till Av .