iPhone / iPad: Var gick "Restriktioner"?

Apple iPhone och iPad-användare kan ha märkt att de inte längre ser alternativet " Restriktioner " under menyn " Inställningar> Allmänt " efter uppgradering till iOS 12. Är begränsningar borta för alltid? Tja, nej. Det visar sig att det bara flyttades.

I IOS 12 kan du nu hitta Restrictions under " Screen Time "> " Content Privacy & Restrictions "

Alternativen ser lite annorlunda ut och är ordnade olika, men du borde kunna aktivera eller inaktivera samma slags begränsningar som du kunde tidigare.