iPhone och iPad: Snabbspolning och spola tillbaka musik

Det är inte så klart hur du spola tillbaka eller spola fram musik på Apple iPhone, iPad eller iPod Touch. Funktionen är så svår att upptäcka att vissa användare tycker att det inte finns något sätt att göra det. Du kan dock, och här är hur.

iOS 7 och högre

  1. Starta den musik eller det spår du vill lyssna på.
  2. Dra Control Center upp genom att svepa från skärmens undersida uppåt.
  3. Dra åt vänster eller höger tills det spår som spelas upp visas.
  4. Dra bollen på musiklinjelinjen till önskad plats. Alternativt kan du också trycka på och hålla in spolningsknapparna framåt eller bakåt, för att hoppa över respektive bakåt.

iOS6 och lägre

  1. Håll enheten i en stående orientering.
  2. Medan en sång spelas kommer albumskunsten att visas. Om det inte finns någon albumkonst visas en musikanteckning istället. Tryck på albumet / anteckningen.
  3. Nu ser du en massa funktioner du kanske inte är medveten om. En av dem är den linje som indikerar var på musikspåret din sång spelar. Nu kan du dra bollen fram och tillbaka för att spola framåt eller bakåt.