iPhone 8 eller X kommer inte att stängas av

Om din Apple iPhone 8 eller iPhone X är frusen och inte stängs av, här kan du tvinga den att stängas av.

Stäng av

  • Tryck och håll nere " Sleep " / " Wake " -knappen längst upp på enheten i ca 10 sekunder. Se om den röda skjutreglaget så småningom visas så att du kan stänga av den eller tvinga att sluta den förekommande appen genom att trycka och hålla inne hemknappen.

Tvinga omstart

  1. Snabbt tryck på " Volym upp ".
  2. Snabbt tryck på " Volym ned ".
  3. Håll knappen Sleep "/" Wake "tills Apple-logotypen visas.
  • Om ovanstående steg inte fungerar, tryck och håll ner " Sleep " / " Wake " -knappen och " Volume Down " knappen samtidigt i ca 10 till 20 sekunder. Förhoppningsvis kommer Apple-logotypen att visas och iPhone kommer slutligen att starta om.

Det har hört några användare rapportera tillfällen där de bara måste låta batteriet springa hela vägen innan enheten kommer att fungera igen. Jag är rädd om stegen ovan inte fungerar, det är din sista utväg.