IE: Aktivera / inaktivera prompten att komma ihåg lösenord

Vissa människor gillar att få sitt lösenord lagrat i Microsoft Internet Explorer. Andra är mer privata och vill inte ha sitt lösenord lagrat någonstans utom i sina egna huvuden. IE kommer att be dig att komma ihåg att dina lösenord är standard. Du kan aktivera eller inaktivera den här inställningen med följande steg.

  1. Öppna Internet Explorer.
  2. Välj växeln på höger sida av huvudverktygsfältet och välj "Internetalternativ ".

  3. Välj fliken " Innehåll " och välj sedan " Inställningar " i avsnittet " AutoComplete ".
  4. Gör något av följande i rutan " Använd AutoComplete for ":
    • Avmarkera kryssrutan "Fråga mig innan du sparar lösenord " för att stoppa IE från att du uppmanas att spara lösenord. Lösenorden sparas fortfarande vid vissa tillfällen. Markera rutan om du vill bli uppmanad att spara lösenord.
    • Avmarkera " Användarnamn och lösenord på formulär " för att helt hindra IE från att spara användarnamn och lösenord. Markera rutan för att aktivera den. Du kanske också vill välja " Radera AutoComplete History ... " om du vill rensa lösenord som IE redan har sparat.

  5. Välj " OK ". Stäng och starta om Internet Explorer för att ändringarna ska träda i kraft.