Så här mjuk och hårt återställer iPod Shuffle

Om din iPod Shuffle inte fungerar korrekt kanske du vill göra en mjuk eller hård återställning.

Mjuk omstart

Du kan utföra en mjuk återställning på den genom att sätta på den i 10 sekunder och sedan sätta på den igen. Se till att iPod Shuffle kopplas från datorn under mjukåterställning.

Hård återställning

Om enheten fortfarande ger dig problem efter en mjukåterställning, kanske du vill återställa hårddisken och återställa programvaran med iTunes.

  1. Anslut Shuffle till datorn.
  2. Välj ikonen för blandningen. Den ska listas mot det övre vänstra hörnet av iTunes-fönstret.
  3. Välj " Sammanfattning " i den vänstra rutan.
  4. Välj " Återställ iPod ... ".

Mer information finns i Apples dokument om återställning av iPod Shuffle här.