Hur mjukt och hårt återställer HTC U11

Lär dig hur du mjukstartar din HTC U11 om den inte svarar på kommandon eller återställer enheten hårt för att ställa in den till fabriksinställningarna.

Mjuk omstart

En mjuk återställning kommer helt enkelt att återställa enheten om den har blivit fryst eller inte-mottaglig. Det raderar inte data från enheten.

  • Tryck och håll ner " Volym upp " och " Ström " -knappen samtidigt tills enheten slås av. När du har stängt av trycker du på " Power " i 3 sekunder för att sätta på enheten igen.

Hård återställning från inställningar

En hård återställning tar bort alla data från enheten och sätter tillbaka allt till fabriksinställningarna. Se till att du har säkerhetskopierat dina data innan du fortsätter.

  1. Öppna " Inställningar ".
  2. Välj " Backup & reset ".
  3. Välj " Återställ fabriksdata ".
  4. Tryck på " Återställ telefon ".
  5. Tryck på " Radera allt ".

Hård återställning från start

  1. Stäng av telefonen genom att trycka på och håll nere " Power " knappen i 3 sekunder och välj sedan " Stäng av ".
  2. Tryck och håll ner knappen " Volym ned " och tryck på " Power " -knappen för att slå på U11.
  3. När HTC-logotypen visas, släpp båda knapparna.
  4. Tryck på " Volym ned " för att välja " Factory Reset ", tryck sedan på " Power " knappen för att välja den.

Enheten startar om och den hårda återställningen kommer att slutföras.