Så här återställer du LG G7 ThinQ

Om du vill återställa din LG G7 ThinQ eftersom den är frusen, problematisk eller annan anledning, här är handledningen för dig.


Mjuk omstart

En mjuk återställning startar bara om telefonen och är praktisk om enheten inte svarar. Det kommer inte att torka data från enheten.

  • Tryck och håll ned knapparna " Power " och " Volume Down " samtidigt i ca 10 sekunder tills enheten stängs av.

När du har stängt av kan du slå på enheten igen genom att hålla nere " Power " i 3 sekunder.


Hård återställningsalternativ 1

En hård återställning raderar data på enheten och ställer in LG G7 till fabriksinställda program och inställningar.

  • När enheten är påslagen, gå till " Inställningar "> " System "> " Starta om och återställ "> " Återställ fabriksdata "> " Återställ telefon ".
  • Markera rutan för att radera data på SD-kortet om så önskas.
  • Tryck på " Återställ telefon "> " Radera alla "> " OK ".

Hård återställningsalternativ 2

  1. När enheten är avstängd, tryck och håll ner knapparna " Volym ned " och " Ström " samtidigt tills menyn Systemåterställning visas.
  2. Använd volymknapparna för att växla det markerade värdet till " Fabriksdataåterställning ".
  3. Tryck på " Power " för att markera det markerade valet.
  4. Använd volymknapparna för att växla det markerade värdet till " Ja ".
  5. Använd " Power " för att markera det markerade valet.