Så här återställer du iPod Touch

Du kan mjuk och hård återställa Apple iPod Touch om den är frusen eller inte svarar. Jag har varit tvungen att utföra dessa steg några gånger om jag inte har använt enheten en stund, när den har fastnat under en synkronisering, kommer inte att sätta på eller sitter fast på en viss skärm.

Standard avstängning

  1. Tryck och håll nere " Sleep " / " Wake " knappen överst på enheten tills en röd glidare visas.
  2. Dra skjutreglaget.
  3. Tryck och håll nere " Sleep " / " Wake " knappen tills Apple-logotypen visas.

Mjuk omstart

Håll både " Sleep " / " Wake " -knappen och " Home " -knappen intryckt i ungefär tio sekunder tills Apple-logotypen visas. Skärmen ska så småningom bli mörk och iPod Touch bör starta om och låta dig använda den som vanligt. Musiken och andra medier på enheten ska bevaras efter dessa steg så länge som det inte fanns en funktionsfel som orsakade förlust av data.

Om stegen ovan inte fungerar, visas det att du måste försöka återställa iPod Touch. Återställning tar bort alla data och inställningar från enheten.