Så här återställer du iPhone X & 8

En återställning kan bli nödvändig om din Apple iPhone X eller iPhone 8 blir låst eller frusen och svarar inte. Så här utför du både en mjuk eller hård återställning.


Mjuk omstart

  1. Håll knappen " Power " intryckt tills en röd reglage visas.
  2. Dra skjutreglaget på skärmen.
  3. Tryck och håll ner " Power " knappen tills Apple-logotypen visas.

Hård återställning

  1. Snabbt tryck på " Volym upp ".
  2. Snabbt tryck på " Volym ned ".
  3. Håll knappen Sleep "/" Wake "tills Apple-logotypen visas.
  • Om ovanstående steg inte fungerar, tryck och håll ner " Sleep " / " Wake " -knappen och " Volume Down " knappen samtidigt i ca 10 till 20 sekunder. Förhoppningsvis kommer Apple-logotypen att visas och iPhone kommer slutligen att starta om.

Ovanstående steg bör inte radera data från enheten under normala förhållanden, men om enheten är skadad kan du förlora vissa inställningar eller data.