Så här vidarebefordrar du textmeddelande på Samsung Galaxy S9

Att lära sig att skicka ett SMS från Samsung Galaxy S9 smartphone kan vara svårt. När du först lär dig hur första gången är det en bris. Följ bara dessa steg.

  1. Dra hem applistan på startskärmen.
  2. Dra över till skärmen med appen " Meddelanden " och tryck sedan på ikonen för att öppna den.
  3. Markera meddelandetråden som innehåller det enskilda meddelandet du vill vidarebefordra.
  4. Tryck och håll fingret på det meddelande du vill vidarebefordra.
  5. En meny " Meddelandealternativ " visas. Tryck på " Vidarebefordra ".
  6. En skärm visas där du kan skicka meddelandet till en ny mottagare. Tryck på kontaktikonet till höger eller skriv in telefonnumret i fältet " Mottagare ". Ändra meddelandet som du vill, tryck sedan på " Skicka " -knappen när du är klar.

Du är klar! Du har skickat ett textmeddelande från din Samsung Galaxy S9.

Observera att du inte kan vidarebefordra hela meddelandestrådar, bara enskilda textmeddelanden.