Så här rensar du utvecklaralternativ från Android-inställningar

Du kan aktivera utvecklingsalternativ på din Android-enhet genom att gå till " Inställningar "> " Om enhet " och knacka på " Byggnummer " 7 gånger. Men hur tar du bort alternativet från Inställningar om du inte längre behöver det?

För att ta bort valet från Inställningar kan du göra en fabriksåterställning på din enhet. Men det kommer att ta bort inställningar och data från din enhet. Använd istället det här tricket.

  1. Öppna " Inställningar ".
  2. Välj " Apps ", " Applications " eller " Manage apps " beroende på din enhet.
  3. Bläddra ner och välj " Inställningar ".
  4. Välj " Storage ".
  5. Tryck på knappen " Rensa inställningar " och tryck sedan på " OK " för att bekräfta.

Alternativet "Utvecklaralternativ" kommer nu att rensas från inställningarna på din Android.