Google Hangouts: Hur man berättar om personer är online

Växeln från Google Talk till Google Hangouts har lämnat vissa användare förvirrade. Med den gamla GTalk-klienten kunde du enkelt se vem som var online, tomgång eller offline. Med Google Hangouts är det lite svårare. Det här är det bästa sättet att berätta om personer är online i Google Hangouts.

Med hjälp av pluginprogrammet för Google Chrome Hangouts i Windows har du några indikatorer på användarens status.

Användare som är online och aktiva har en grön punkt bredvid deras ikon.

Användare som är offline också kommer inte att ha någon indikator från vännlistan. Om du öppnar ett chattfönster visas emellertid ett meddelande som säger att de inte är i Hangouts just nu.

Användare som är online och lediga kommer inte att ha någon indikator från vännlistan. Du måste öppna ett chattfönster för att se om personen är online. Fönstret kommer att visas utan någon typ av indikation.

Vad sägs om Android-användare? Nå ledsen. För närvarande verkar det inte vara ett sätt att berätta om användare eller offline eller online. Bristen på tydliga indikatorer på vännlistan har varit en irritation för många användare i alla versioner av Hangouts. Förhoppningsvis kommer Google att åtgärda detta problem med en uppdatering i framtiden.