Google Chrome: Bokmärkesfältet försvinner - Fix

Jag märkte att min Google Chrome-bokmärkesfält längst upp på skärmen hade försvunnit. Det skulle bara återkomma på vissa webbplatser, som till exempel hemsidan. Jag antar att jag måste ha träffat något av misstag för att få det att göra det här.

Lyckligtvis var det en enkel lösning att föra bokmärkesfältet tillbaka. Använd bara dessa tangenttryckskombinationer:

  • Windows och Linux: Håll ned tangenterna " CTRL " och "Shift " samtidigt som du trycker på " B ", för att få raden upp igen.
  • Mac: Håll ner tangenterna " Command " och " Shift " medan du trycker på " B ".

Bokmärkesverktygsfältet borde nu vara på plats. Du kan använda samma tangenttryckningar (som du oavsiktligt kan träffa från tid till annan) för att växla fram och tillbaka och ta bort fältet om du vill surfa på webben i ett större fönster.

Om Chrome-bokmärkesfältet försvinner, kontrollera en inställning med följande steg:

  1. Välj " Meny "

    knappen i övre högra hörnet och välj sedan " Inställningar ".
  2. I avsnittet " Utseende ", vrid alternativet " Visa bokmärken " till " ".