Gmail: Återkalla skickade e-postmeddelanden

Gmail har en funktion där du kan återkalla ett skickat e-postmeddelande. Jag har behövt denna funktion flera gånger, men visste aldrig att den existerade.

  1. Logga in på Gmail.
  2. Välj kugghjulet längst upp till höger på skärmen och välj "Inställningar".

    Välj fliken " Allmänt ".

  3. I avsnittet " Ångra sändning ", markera kryssrutan " Aktivera Ångra Skicka ".
  4. Ställ in " Skicka avbeställningsperiod " till önskad mängd sekunder.
  5. Nu visas en länk Ångra högst upp på sidan efter att du skickat ett e-postmeddelande. Efter det att tiden du anger försvinner alternativet och du kommer inte att kunna återkalla meddelandet.

FAQ

Jag vill återkalla ett e-postmeddelande och jag hade inte det här alternativet aktiverat. Vad kan jag göra?

Jag är rädd att meddelandet har skickats och det finns inget du kan göra för att få det meddelandet tillbaka.