Galaxy Tab S3: Aktivera eller inaktivera Säkert läge

Starta Samsung Galaxy Tab S3 i Säkert läge om du vill felsöka de problem du har med enheten. Säkert läge startar tillfälligt enheten med fabriksinställd programvara. Det här är till nytta i situationer där du kanske har installerat en app eller ändrat enheten på något sätt som tillåter dig åtkomst. Säkert läge tillåter dig att starta upp enheten och sedan ta bort den motbjudande modifieringen.

Slå på Säkert läge

  1. Kör ner tabletten.
  2. Tryck och håll ner knappen " Volym ned ", tryck sedan på " Power " knappen tills Galaxy Tab S3 tänds.
  3. Fortsätt att hålla ner bara " Volym ner " -knappen tills startskärmen laddas. Du borde se orden " Säkert läge " visas i nedre vänstra hörnet av skärmen.

Stäng av Säkert läge

  1. Tryck och håll ner knappen " Power " för att öppna menyn.
  2. Välj " Starta om ".

Tabletten ska startas om och inte längre vara i Säkert läge.

FAQ

Varför startar min tablet i Säkert läge varje gång?

Kontrollera att " Volym ned " -knappen inte har fastnat. Om du använder ett fall, se till att det inte tar kontakt med några knappar.

Om det inte fungerar kan du försöka avinstallera alla appar som du har installerat på det som kan orsaka problem. Som en sista utväg kanske du vill prova en hård återställning.