Galaxy S7: Ändra låsskärmens ikoner

Som standard har Samsung Galaxy S7 telefon- och kameraappikonen på låsskärmen för enkel åtkomst. Om du inte gillar det kan du inaktivera låsskärmens ikoner eller ändra dem med dessa steg.

  1. På startskärmen väljer du " Appar " och öppnar sedan " Inställningar ".
  2. Bläddra ner och knacka på " Lås skärm och säkerhet ".
  3. Tryck på " Info och appgenvägar ".
  4. Tryck på " Appgenvägar ".
  5. Välj " Vänster genväg " eller " Höger genväg " som önskat.

  6. Skjut omkopplaren till " Av " för att inaktivera ikonen för låsskärmen eller välj önskad ikon. Vissa ikoner kan vara gråtonade eftersom de inte är tillgängliga att använda som ikoner för låsskärmen.