Galaxy Note8: Aktivera / inaktivera skärmrotationslås

Ibland kanske du vill att skärmen på din Samsung Galaxy Note 8 låser på plats. Andra gånger kanske du vill att den ska rotera. Så här ställer du in skärmrotation för att låsa eller rotera.

  1. Dra neråt från toppen av skärmen med två fingrar för att visa snabbmenyn.
  2. Tryck på " Auto rotera " för att ändra inställningen. När det är mörkt kommer skärmen att låsa på plats. När den lyser kommer skärmen att rotera.

När du låser skärmens orientering måste du rotera skärmen till antingen stående eller landskap som du önskar innan du börjar med dessa steg.

För att låsa skärmen i landskap måste du öppna en app som roterar i landskapet och sedan utföra steg 1 och 2.