Fix - Google för Android visar som offline

Användare av Google eller Google Assistant for Android kan hitta tider när appen visar ett meddelande som säger " Offline. Inget nätverk tillgängligt. Kontrollera din anslutning och försök igen. ”. Det kan visa detta meddelande även när de är en Internetanslutning.

Försök med dessa steg för att åtgärda problemet.

Fix 1 - Växla flygplansläge

Skjut ner meddelandefältet och välj sedan " Flygplansläge " på. Vänta ca 10 sekunder och stäng sedan av flygplansläget.

Om ovanstående steg inte fungerar kan du försöka starta om telefonen.

Fix 2 - Rensa Google App Data

  1. Öppna " Inställningar "> " Apps "> " Google App "> " Lagring ".
  2. Välj " Rensa data ".