Fix Galaxy Tab A kommer inte att bli på

Har du problem med att försöka få din Samsung Galaxy Tab A att sätta på? Denna handledning hjälper dig att få det tillbaka till livet.

  1. Anslut tabletten till en väggkälla med hjälp av väggladdaren och kabeln.
  2. Vänta i ca 10 minuter för att säkerställa att tabletten har fått tillräckligt med ström för att starta.
  3. Tryck och håll ner knapparna " Volym ned " och " Ström " samtidigt i ca 10-15 sekunder.

Förhoppningsvis efter dessa steg visar din Galaxy Tab A inte längre bara en svart skärm och börjar till startskärmen.

Om du fortfarande har problem, kanske tabletten inte får tillräckligt med laddning. Försök använda en annan USB-laddare och kabel. Vissa användare har rapporterat att en billaddare fungerade för dem.

I annat fall kan tabletten ha en maskinvarufel eller skada som endast kan åtgärdas genom att enheten har serviturerats av Samsung.