Fix "Åtkomst till registernyckeln nekas" Fel vid inställning av policy för PowerShell-skript

När du försöker ställa in exekveringspolicyen för PowerShell-skript i ditt Windows-system kan du få följande fel:

Set-ExecutionPolicy: Åtkomst till registernyckeln

'HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ PowerShell \ 1 \ ShellIds \ Microsoft.PowerShell' nekas.

Vid rad: 1 rost: 1

Det här felet visas ofta eftersom du inte kör kommandot som administratör. För att lösa problemet, prova följande.

    1. Se till att du är inloggad i datorn med lokala administratörsrättigheter.
    2. Högerklicka eller håll " Shift " och välj " Windows PowerShell " > "Kör som administratör ".

    3. Försök nu att köra samma set-executionpolicy-kommando för att ändra exekveringspolicyen. Det borde slutföras framgångsrikt.