Fel: "Användarnamn (SessionId = 2) kunde inte loggas av. Åtkomst nekad."

Användare av Microsoft Windows 10, 8, 7 eller Vista kan få ett fel när de försöker logga ut en användare med hjälp av Aktivitetshanteraren. Så här löser du problemet.

Användarnamn (SessionId = 2) kunde inte loggas av. Åtkomst nekad.

  1. Högerklicka på ett tomt område i aktivitetsfältet och välj sedan " Aktivitetshanteraren " för att öppna fönstret Aktivitetshanteraren .
  2. Välj fliken " Processer "
  3. Välj " Visa processer från alla användare ".
  4. Ange administratörslösenordet när du blir ombedd.
  5. Uppgiftshanteraren ska nu köras i administratörsläge. Du kan nu växla till fliken " Användare " och logga av användaren.

I vissa fall fungerar inte denna process. I så fall måste du logga in med ett annat konto som har administratörsrättigheter.