Fel "Kan inte ansluta till nätverk" på iPhone och iPad

När du använder Apple iPhone, iPad eller iPod Touch kan du få ett fel som säger " Kan inte ansluta till nätverksnamn " när du försöker ansluta till ett Wi-Fi-nätverk. Prova följande förslag för att åtgärda detta problem.

Kontrollera säkerhetsinställningar

  • Kontrollera att säkerhetsinställningen för din enhet matchar inställningen på den trådlösa routern du ansluter till. (WEP-lösenord, WEP-hex eller ASCII, WPA eller WPA2)

Lägg till nätverk manuellt

  • Den trådlösa routern kanske inte alltid sänder SSID. I det här fallet måste du lära dig vad SSID är och ange det manuellt under " Inställningar "> " Wi-Fi "> " Övrigt ".

Kontrollera routerns inställningar

  • Säkerhetsinställningar på routern kan låsa dig ut, som t.ex. MAC-adressfiltrering. Undersök om det finns sådana typer av begränsningar på den trådlösa routern.

Återställ nätverksinställningar

  • Om allt annat misslyckas kan du behöva återställa dina nätverksinställningar på iPod Touch. Att rensa ut saker och börja om ibland kan göra underverk. Öppna " Inställningar "> " Allmänt "> " Återställ " och välj " Återställ nätverksinställningar ".

Återställ nätverksutrustning

  • Om du har tillgång till din trådlösa router, försök att återställa den. För det mesta kan du göra det genom att trycka på en liten knapp på routern eller dra ur kontakten i 10 sekunder och sätt sedan in den igen.