Aktivera eller inaktivera JavaScript i Safari för iPhone och iPad

Behöver du hjälp med att hitta inställningen för att aktivera eller inaktivera JavaScript på din Apple iPhone eller iPad-enhet? Vissa webbplatser kommer inte att visas korrekt utan att JavaScript har aktiverats. Du kan få lite fart även om du håller av det. Oavsett fall kan du hitta inställningen genom att följa dessa steg.

iOS 7 och högre

  1. Tryck på ikonen " Inställningar ".
  2. Välj " Safari ".

  3. Bläddra ner till botten och välj " Avancerat ".

  4. Ställ in " JavaScript " -inställningen på " " (grön) för att aktivera den. Ställ in den på " Off " (vit) för att inaktivera den.

iOS 6 och lägre

  1. Tryck på ikonen " Inställningar" .
  2. Välj " Safari ".
  3. Skjut JavaScript-inställningen till " " för att aktivera inställningen. Skjut den till " Off " för att inaktivera inställningen.