Kommandot att lägga till eller ta bort datorn från domänen

Med ett enkelt kommando kan du lägga till eller ta bort en Windows-dator till en Microsoft Windows-domän på distans från en annan dator.

Lägg till en dator i domänen

Kör detta kommando från en domänkontrollant:

  1. Öppna en kommandotolk.
  2. Skriv net computer \\ computername /add, tryck sedan på " Enter ".

Utför det här kommandot från en arbetsstation där du har domänadministratörsrättigheter. Ändra orden i kursiv för att passa din situation:

  • netdom join computername /domain: domainname

Ta bort en dator från domänen

Kör detta kommando från en domänkontrollant:

  1. Öppna en kommandotolk.
  2. Skriv net computer \\ computername /del, tryck sedan på " Enter ".

Utför det här kommandot från en arbetsstation där du har domänadministratörsrättigheter. Ändra orden i kursiv för att passa din situation:

  • netdom remove computername /domain: domainname

Dessa kommandon är särskilt värdefulla om du använder batchfiler.