Chrome: kan inte bläddra med rullningsfältet

Google Chrome-användare har funnit att de inte kan klicka på rullningsfältet för att bläddra uppåt eller nedåt på vissa webbsidor. Följande korrigeringar har löst det här problemet för de flesta användare.

Fix 1 - Inaktivera överlagringsrutor

Den här lösningen löste personligt mitt problem på en Chromebook:

 1. Skriv " krom: // flaggor " i adressfältet och tryck sedan på " Enter ".
 2. Hitta inställningen som heter " Overlay Scrollbars " och ställ den till " Disabled ".

Starta om Chrome, och testa webbsidan. Förhoppningsvis kommer du att kunna rulla nu.

Fix 2 - Zap PRAM (endast MacOS)

 1. Stäng av din Mac helt med hjälp av Apple-menyn > " Stäng av ... "
 2. Sätt på systemet igen. När du hör Apple startljudet, tryck snabbt och håll " Option " + " Command " + " P " + " R " tangenterna samtidigt.
 3. När du hör det andra Apple-ljudet släpp knapparna.
 4. Du har återställt NVRAM eller "zapped" PRAM. Ge Chrome ett försök nu.

Fix 2 - Inaktivera rullning i tillgänglighet (endast MacOS)

 1. Välj Apple Men u> " Systeminställningar .. ".
 2. Välj " Tillgänglighet ".
 3. Välj " Mouse & Trackpad " i den vänstra rutan.
 4. Välj alternativet " Trackpad Options ... ".
 5. Avmarkera rutan " Scrolling ".

Ge Chrome ett försök nu.