Asus Transformer Pad slår inte på - Fix

Användare av Asus Transformer Pad-tabletten träffas ofta med ett problem där enheten inte slås på. Om du har samma problem, har vi några steg du kan försöka.

För det första kan det verka enkelt, men se till att du har laddat transformatorplattan ordentligt. Om du just har köpt enheten rekommenderar vi att du laddar den i minst 8 timmar innan du sätter på den första gången. Ladda det med hjälp av väggadaptern, inte din dator som laddning via USB kan ta mycket längre tid.

Se till att du trycker på och håller knappen " Power " för att slå på den. Tappa det en gång utan att hålla den inte slås på.

Om du är säker på att du har tillräckligt med batteriström och du gör allt ordentligt, försök följande steg:

  1. Tryck och håll ner " Volym ned " -knappen och håll sedan knappen " Power " intryckt.
  2. Fortsätt att hålla båda knapparna tills skärmen tänds. När du ser en bild på skärmen släpper du av knapparna.
  3. Tryck på " Volym upp " -knappen. Enheten ska slå på normalt.

Om inget av dessa steg fungerade för dig kanske du vill kontakta Asus. Enheten kan behöva skickas in för reparationer.