Android: Vidarebefordra textmeddelande

Vidarebefordra ett textmeddelande från din Android-enhet till en annan person med dessa steg.

Obs! Dessa instruktioner är avsedda för appen Android 5 Messaging. Din operatör kan ge dig en annan meddelandes lösning.

  1. Öppna meddelandetråden som innehåller det enskilda meddelandet som du vill vidarebefordra.
  2. I listan med meddelanden trycker du på och håller meddelandet du vill vidarebefordra tills en meny visas överst på skärmen.
  3. Tryck på andra meddelanden du vill vidarebefordra tillsammans med det här meddelandet. De ska visas som markerade när de väljs.
  4. Tryck på " Framåt " -pil.

  5. Avsluta ditt meddelande genom att lägga till ditt eget meddelande om så önskas. Tryck på " Skicka " när du är klar.

FAQ

Varför har jag inte det här alternativet på min enhet?

Var noga med att du knackar och håller ett enda meddelande. Inte en hel tråd. Det finns några trådlösa bärare som inte tillåter det här alternativet. I dessa fall rekommenderas att du hämtar och använder Handcent eller ChompSMS för att skicka och ta emot textmeddelanden.