Android: Hitta ditt telefonnummer

När du är ny i din Android-telefon kanske du inte vet telefonnumret till enheten. Heck! Du behöver aldrig använda ditt eget telefonnummer, eller hur? Lyckligtvis finns det ett sätt att visa det telefonnummer som tilldelats din Android-telefon inom inställningarna.

Alternativ 1

Platsen kan variera beroende på din version av Android OS. I många versioner kan du använda dessa steg.

  1. På startskärmen öppnar du " Inställningar ".
  2. Bläddra ner och välj " Om telefon " eller " Om enhet ". Vissa versioner av Android visar telefonnumret på den här skärmen. Om inte, fortsätt till steg 3.
  3. Välj " Status " eller " Telefonidentitet ".

Ditt telefonnummer ska visas på skärmen. På vissa enheter kan det listas under " Voice MSISDN Line 1 " eller " SIM-kortstatus ".

Alternativ 2

  1. Öppna appen " Meddelanden ".
  2. Välj " Inställningar ".
  3. Bläddra till botten för att se " Telefonnummer ".

Alternativ 3

  • Ring 1-800-444-4444 och det kommer att läsa numret du ringer från.

FAQ

Varför visas mitt telefonnummer som "Okänt"?

Det kan finnas problem med ditt konto eller ditt SIM-kort har inte sätts in ordentligt. Prova att sätta ut SIM-kortet och sätt tillbaka det. I annat fall kontakta din trådlösa leverantör.