Android: Hitta Bluetooth-adress

Det finns några fall där du kan behöva hitta vad Bluetooth-adressen är på din Android-enhet. Så här hittar du det.

Obs! Innan du utför dessa steg måste Bluetooth vara aktiverat.

  1. Öppna applådan på startskärmen och öppna sedan " Inställningar ".
  2. Välj " System ". (Hoppa över det här steget på vissa modeller)
  3. Bläddra ner till botten och tryck på " About Phone ", " About device " eller " About tablet ".
  4. Bläddra ner till botten och tryck på " Status ".
  5. Bläddra ner och " Bluetooth-adressen " visas i listan.

FAQ

Varför visas min adress som "Otillgänglig"?

Du måste ha Bluetooth-aktiverad. Gå till " Inställningar " och sätt " Bluetooth " till " ".

Denna handledning gäller för Android OS 8 (Oreo).