Android Emulator fast vid "Väntar på målet att komma online"

Utvecklare som använder Android-emulatorn i Android Studio kan ha problem där det fastnar vid skärmen " Väntar på mål att komma på nätet ". Denna handledning kommer att förklara hur du åtgärdar problemet.

Fix 1 - Stop Emulator från AVD Manager

  1. Från Android Studio väljer du " Verktyg "> " Android "> AVD Manager .
  2. Högerklicka på emulatorn du använder, välj sedan " Stopp ".
  3. Prova att köra emulatorn igen.

Fix 2 - Exit Docker (MacOS)

Avsluta Docker-programmet på din Mac-dator och försök sedan starta emulatorn igen.

Fix 3 - Torka bilden

  1. Från Android Studio väljer du " Verktyg "> " Android "> AVD Manager .
  2. Högerklicka på emulatorn du använder och välj sedan " Torka data ".
  3. Prova att köra emulatorn igen.

Fix 4 - Avinstallera och installera om AVD

  1. Från Android Studio väljer du " Verktyg "> " SDK Manager "> " SDK Tools ".
  2. Avmarkera " Android Emulator ".
  3. Välj " Apply " för att avinstallera emulatorn.
  4. När emulatorn har tagits bort kontrollerar du " Android Emulator " rutan igen och väljer sedan " Apply " för att installera om den.