Android: Kontrollera om textmeddelandet levererades

Möjligheten att kontrollera status för ett textmeddelande för att se om det levererades till mottagaren är en funktion som finns på de flesta vanliga telefoner. På Android OS måste du aktivera funktionen som tillhandahåller den här informationen eftersom den vanligtvis är avaktiverad som standard.

Innan du kan visa leveransinformation måste du aktivera rapportering i Messaging-appen.

Android 6

 1. Öppna appen " Messenger ".
 2. Välj " Meny "

  knappen i övre högra hörnet och välj sedan " Inställningar ".
 3. Välj " Avancerade inställningar ".
 4. Aktivera " SMS-leveransrapporter ".

Obs! Stegen kan variera beroende på vilken telefon och version av Android OS du använder.

Galaxy S7 Steg

 1. Öppna appen " Messenger " (eller vad du än använder för textning).
 2. Välj " Mer "> " Inställningar ".
 3. Välj " Fler inställningar ".
 4. Välj " Textmeddelanden " eller " Multimediemeddelanden " som önskat.
 5. Slå på " Leveransrapporter ". På vissa versioner kan inställningen separeras via SMS och MMS. Välj dem som önskat.

Nu när du skickar ett textmeddelande kan du trycka på och hålla meddelandet och välj " Visa meddelandeinformation ". På vissa modeller kan det vara under " Visa rapport ".

Statuserna visar " Mottagad ", " Levererad " , eller kan helt enkelt visa leveranstiden. Om meddelandet inte levererades kan det visa status som " Väntar " eller " Ingen ".

Status visas endast på textmeddelanden som skickats efter att den här inställningen var aktiverad.