3 sätt att avvisa ett samtal på iPhone X

Det finns 3 olika sätt att avvisa ett inkommande samtal på en Apple iPhone X. Att ringa ett samtal skickas direkt till röstbrevlådan. Vi visar hur det görs med den här detaljerade handledningen.

Alternativ 1 - Sova / Vakna / Strömbrytare

Om skärmen är låst när du mottar ett samtal, erbjuder skärmen endast möjlighet att besvara samtalet. Om du vill avböja samtalet från låsskärmen trycker du helt enkelt på Sleep / Wake / Power- knappen i telefonen 2 gånger i snabb följd. Om det görs korrekt ska skärmen blekna och sända samtalet till röstbrevlådan.


Alternativ 2 - Avbryt knapp

Om telefonen är upplåst har du möjlighet att avvisa samtalet till vänster och ett alternativ för att acceptera samtalet till höger. Tryck helt enkelt på det röda alternativet " Avvisa ".


Alternativ 3 - Använda hörlurar

Om du har på dig ditt iPhone-headset eller någon annan stödd hörlur, kan du helt enkelt trycka och hålla ner mikrofonknappen i ca 2 sekunder. Du bör höra två pip för att låta dig veta att du har avböjt samtalet.